Northwestern Washington Research & Extension Center

Vegetable Pathology Program

Photo of Potato Vine
WSU-Mount Vernon NWREC Vegetable Pathology Program

c/o Dr. Debra Ann Inglis
Plant Pathologist
16650 State Route 536
Mount Vernon, WA 98273
dainglis@wsu.edu

WSU Mount Vernon NWREC, 16650 State Route 536, Mount Vernon, WA 98273-4768 USA, 360-848-6134, Contact Us